ទីបូផា លក់ និង ជួសជុលរថយន្ត

នាំចូល - លក់ - សេវាកម្ម

Cell: 012969550
Smart: 016969550

ទំនិញ​ និង សេវាកម្ម

...

លក់រថយន្ត

រថយន្តស្អាតៗគុណភាពខ្ពស់ នាំចូលផ្ទាល់ពីអាមេរិក ត្រូវបានជួសជុលនិងរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។
ផ្តល់ការធានាគុណភាពលើប្រអប់លេខ ម៉ាសុីន​ ប្រព័ន្ធភ្លើង​ អាគុយហាយប្រ៊ីឌ ហ្វ្រាំង​ ABS ជើងក្រោម។
មានសេវាកម្ចីទិញរថយន្តជាមួយនិងការប្រាក់សមរម្យ។

Last updated 3 mins ago

...

ជួសជុលរថយន្តហាយប្រ៊ីឌ

រថយន្តហាយប្រុីឌជាប្រភេទរថយន្តប្រើអាគុយឆ្លាស់គ្នាជាមួយម៉ាសុីនដែលមានប្រព័ន្ធភ្លើងទំនើបត្រូវការជាងដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីជួសជុល។ ការ៉ាស់យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលប្រកបដោយជំនាញច្បាស់លាស់ សីលធម៍ល្អ និង ភាពស្មោះត្រង់។

Last updated 3 mins ago

...

ជួសជុលរថយន្តធម្មតា

រថយន្តធម្មតាដែលមានឆ្នាំផលិតកាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែទំនើប។ ការជួសជុលរថយ្តសេរីថ្មីៗត្រូវធ្វើតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទរច្បាស់លាស់។​
ការ៉ាស់យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលប្រកបដោយជំនាញច្បាស់លាស់ សីលធម៍ល្អ និង ភាពស្មោះត្រង់។

Last updated 3 mins ago

...

ជួសជុលរថយន្តអឺរ៉ុប

រថយន្តអឺរ៉ុប បើទោះជារថយន្តដែលមានឆ្នាំផលិតទាបតែក៏ជារថយន្តដែលទំនើបប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទាំថប្រព័ន្ធភ្លើង ម៉ាសុីន និងជើងក្រោម។ ការជួសជុលរថយន្តយប្រភេទនេះគឺត្រូវការជាងដែលមានចំណេះដឹងខាងផ្នែងបច្ចេកវិទ្យាច្បាស់លាស់។ ការ៉ាស់យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលរថយន្តប្រភេទនេះប្រកបដោយជំនាញច្បាស់លាស់ សីលធម៍ល្អ និង ភាពស្មោះត្រង់។

Last updated 3 mins ago

...

ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន​ ប្រអប់លេខ

ប្រេងម៉ាសុីន ប្រេងប្រអប់លេខដើតួនាទីសំខាន់សំរាប់អោយរថយន្តដំណើការ។ ការជ្រើសប្រភេទប្រេងត្រឹមត្រូវរួមនឹងសេវាថែទាំដែលការ៉ាស់យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវពេលយករថន្តមកប្តូរប្រេង​ នឹងជួយអោយរថយន្តរបស់លោកអ្នកដំណើការស្រួល​ សុីប្រេងតិច និងធន់បានយូរ។

Last updated 3 mins ago

...

ប្តូរស្បែកហ្វ្រាំង

ស្បែកហ្វ្រាំងនាំចូលពីប្រទេសអង់គ្លេសម៉ាក EBC គុណភាពខ្ពស់ប្រើបានយូ មិនសឹកថាសហ្វ្រាំង ជិះកាត់ទឹកមិនលឺស្នូរ មានស្រទាប់លើសំរាប់បោសសំបោសសំអាតថាសហ្វ្រាំង​ ចំណេញពេលវេលា និង ថវិការក្នុងការដោះថាសហ្វ្រាំងយកទៅអោយជាងក្រឡឹង។ ងាយស្រួលសំរាប់ផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ទីកន្លែង។

Last updated 3 mins ago

...

ធ្វើសោររថយន្ត

មានចំលងសោរ ធ្វើសោរថ្មីសំរាប់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទ។ មានតេឡេស្អាតៗដែលកំពង់ពេញនិយមក្នុងចំនោមអ្នកប្រប្រាស់រថយន្តសម័យថ្មី។ កន្លែងយើងខ្ញុំនឹងរក្សាខ្ជាប់នូវសីលធម៍ ការសំងាត់ជូនអតិថិជនទូទៅ។

Last updated 3 mins ago

...

សេវាដឹកជញ្ជូនរថយន្តពីអាមេរិក

ទិញរថយន្តគ្រប់ទីកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក​ ផ្តល់អាស័យដ្ឋានដែលបានទិញរថយន្ត​មកអោយយើង រួចរង់ចាំយករថយន្តរបស់លោកអ្នកនៅភ្នំពេញ។ យើងនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូន​ នៅអមេរិក នាំចូល និងរៀបចំបែបបទនាំចូលជូនលោកអ្នក។

Last updated 3 mins ago

...

ប៉ូលារថយន្ត

មើលទៅឡានរបស់លោកអ្នកដូចជាស្រអាប់ណាស់មែនទេ? កន្លែងយើងខ្ញុំមានសេវាប៉ូលារថយន្តដែលធ្វើអោយរថយន្តលោកអ្នកភ្លឺរលោងដូចជាឡានទើបនឹងទិញពីឃ្លាំងថ្មីៗ។

Last updated 3 mins ago

No.777 St.106 Wat Phnom Daun Penh
Phnom Penh Cambodia