ទីបូផា លក់​ ជួសជុល និងថែទាំរថយន្ត


Lot:0093505 - 2004 Toyota Highlander L4 - $21000

Untitled

នាំរថយន្តចូលផ្ទាល់

រថយន្តត្រូវបាននាំចូលផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក​ គុណភាពរថយន្តត្រូវបានសំរិតសំរាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ស័គ្គសមនឹងតំលៃប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារតែនៅរក្សាបានគុណភាពល្អជូនអតិថិជន

សេវាជួសជុល

សេវាជូលជុលរថយន្តប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ ច្បាស់លាស់ ទទួលបានការទុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនជាច្រើន។​ មានទទួលជួសជុល រថយន្តប្រើសាំង ហាយប្រ៊ីឌ គ្រប់ប្រភេទ

ស្បែកហ្វ្រាំង

ស្បែកហ្វ្រាំងម៉ាក EBC មានគុណភាពខ្ពស់ ផលិតនៅប្រទេសអង់គ្លេស ប្រើមិនងាយសឹក មិនស៊ីថាសហ្វ្រាំង និងមានស្រទាប់សំរាប់បោសសំអាតថាសហ្វ្រាំងដោយមិនចាំបាច់ដោះយកទៅជាងក្រឡឹង

ប្រេងម៉ាស៊ីន

ប្រេងម៉ាស៊ីនគុណភាពខ្ពស់ តំរូវតាមប្រភេទរថយន្ត​និមួយៗ បន្ថែមនូវសេវាថែទាំធ្វើអោយម៉ាស៊ីនរថយន្តដំណើរការបានស្រួល រត់ធូរ ស៊ីសាំងតិច​

ប្រេងប្រអប់លេខ

ប្រេងប្រអប់លេខមានតួនាទីសំខាន់សំរាប់ធ្វើអោយប្រអប់លេខដំណើការល្អ ធ្វើអោយរថយន្តរត់ស្រួល មិនកន្ត្រាក់ ស៊ីសាំងតិច។​ ការប្តូរប្រេងប្រអប់លេខត្រូវធ្វើតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីអោយប្រាកដថាមិនមានប្រេងចាស់នៅសេសសល់ក្នងប្រអប់លេខបន្ទាប់ពីប្តូរប្រេងថ្មីរួច​និងធានានូវប្រសិទ្ធភាពដំណើការរបស់ប្រអប់លេខរថយន្ត

This web page is a part of a demonstration of fluid web design made by w3schools.com. Resize the browser window to see the content respond to the resizing.